Image

Over Karate

Je leert bij ons een gezonde geest in een gezond lichaam te krijgen; een mentale en lichamelijke ontwikkeling.

Wat is Karate?

Karate is een zelfverdedigingsport waarbij geen wapens worden gebruikt. Bij karate zijn er twee soorten graden: de kyu-graden (band wit t/m bruin) en de Dan-graden (zwarte band). De kyugraden lopen van 8e kyu (witte band) tot de 1e kyu (bruine band). Bij de Dan-graden loopt de telling op van 1 tot 10. In Nederland is de hoogste Dangraadhouder 7e Dan. Karate-do bestaat uit de volgende onderstaande drie onderdelen:

Image

1. Kihon

Kihon draait om het aanleren van de basistechnieken. Diverse technieken zoals stoten, trappen en weringen, worden hier geoefend. Kihon is voor alle karateka’s belangrijk, want dit is de basis voor kata en kumite. Bij kihon leer je alle technieken die later ook in een kata voorkomen of die je gaat toepassen bij kumite. Kihon train je in groepsverband. De technieken hebben een verschillende moeilijkheidsgraad. Je kunt je kata verbeteren door de technieken afzonderlijk te trainen bij het kihon. Door middel van het kihon train je ook je coördinatie, conditie en andere aspecten.
Image

2. Kata

Een kata is een schijngevecht bestaande uit een vaste serie technieken. Hiermee beeldt de karateka een gevecht uit tegen een denkbeeldige tegenstander. Iedere kata heeft haar eigen betekenis. Kata werd oorspronkelijk ontwikkeld om technieken te trainen en te perfectioneren. Het is tegenwoordig ook een wedstrijdvorm. De karateka wordt hierbij beoordeeld op aspecten als kracht, juiste uitvoering van techniek, ritme, balans, ademhaling en uitstraling. De karateka moet zekerheid en zelfvertrouwen uitstralen. Het is belangrijk dat de karateka zich inleeft in het kata en niet alleen een serie technieken uitvoert. Iedere kata begint en eindigt met een buiging. De eerste techniek van een kata is een afweertechniek, waarna een aantal technieken volgen (zowel afweer- als aanvalstechnieken) die in een bepaalde volgorde en op een bepaald ritme moeten worden uitgevoerd. Iedere beweging heeft een betekenis. Die betekenis moet begrepen worden om een goed beeld te kunnen vormen over het verhaal dat het kata vormt.
Image

3. Kumite

Het kumite is het gevecht met een tegenstander. In dit geval heb je dus wel een tegenstander in tegenstelling tot het kihon en het kata. Kumite bestaat uit meerdere vormen. De bekendste vorm is de wedstrijdvorm. Hierbij ben je aan het "sparren" waarbij je bij je tegenstander moet proberen te scoren. De aanvallen mogen alleen gericht zijn op de buik (boven de band), op de rug en op het hoofd (de jeugd mag geen contact maken, senioren mogen licht toucheren op het hoofd). Met het kumite kun je de snelheid van een aanval of verdediging trainen. Hierbij pas je de technieken die je bij het kihon getraind hebt in de praktijk toe. De aanvallen moeten gecontroleerd uitgevoerd worden en de ander niet blesseren. Het is wel de bedoeling dat de techniek krachtig en goed wordt uitgevoerd.

De oorsprong van Karate

Gichin Funakoshi werd geboren in Shuri, een dorp in Okinawa, een eiland bij Japan, in het jaar 1868. Toen hij nog erg jong was, werd hij al getraind door twee beroemde meesters uit die tijd. Elk van de twee leidde hem op in een andere vechtkunst uit Okinawa. Van de eerste, Yatasune Azato, leerde hij Shuri-te, dat Shuri-vuist betekent. Yatsune Itosu, de tweede, trainde hem in Naha-te, Naha-vuist. Na lange tijd, zou het de samensmelting van deze twee kunsten zijn, die Funakoshi tot karate smeedde.

De oorsprong komt uit China, afgaand op de verhalen uit overlevering is er rond het jaar 950 een boeddhistische monnik die Indie verlaat om het boeddhisme te verkondigen op zijn rondreis komt hij in China terecht. Uiteindelijk komt hij in de belangrijkste Shaolin Tempel terecht om les te geven. Deze lessen waren voor de monniken slecht te volgen vielen flauw etc. om dit te verbeteren moest er een andere training's methode gevonden worden.

Deze oefeningen zouden later bekend worden als Shorin-Ji Kempo wat de eerste voorlopers was van het huidige karate. Door het rondreizen van deze monniken kwam deze training's vorm door heel China en ook er buiten o.a. Okinawa. Okinawa was toen nog een zelfstandig eiland waar de vechtsport en de training zo populair was dat elk kind maar twee dingen kon dat was handel drijven (het eiland leefde van de handel) en vechtsport. Er waren in deze tijd 3 belangrijke provincie's en hun hoofdsteden nl.: Tomari, Naha en Shuri. 

Rond 1450 was de vechtsport van Okinawa zo berucht dat ze geen wapens mochten dragen. 1609 werd Okinawa door Japan aangevallen en geannexeerd de resterende wapens werden in beslag genomen zonder slag of stoor omdat de mensen van Okinawa vredelievend waren en niet wilde vechten. In deze jaren waren er 3 stromingen in het karate, nl.:

 • Shuri-te uit de provincie Shuri met elegante en snelle bewegingen
 • Naha-te uit de provincie Naha met een robuuste houding en cirkelbewegingen
 • Tomari-te uit de provincie Tomari met een combinatie van boven genoemde

Het "geen wapens" mogen dragen was de reden van het ontstaan van div. vreemde wapens in de karate die allen waren afgeleid van landbouw werktuigen. De vechtsport was een kunst.

In deze verhalen komen steeds 2 Chinese meesters voor die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de opleiding van Gichin Funakoshi. Die aan de grondslag licht van alle karate vormen die we heden ten dagen kennen.

 • Kara = Lege
 • Te = Hand

Het karate wordt gekenmerkt door verschillende stijlen en vormen die vaak gebaseerd zijn op plaats van ontstaan en de grondlegger.

 • Kyokushin karate
 • Shotokan karate 
 • Goju-ryu karate 
 • Wado-ryu karate 
 • Shito-ryu karate 
 • Ashihara karate

Shaolin Tempel hedendaags

Shaolin Tempel hedendaags