Tellen

Japans Betekenis
Ichi Een
Ni Twee
San Drie
Shi Vier
Go Vijf
Roku Zes
Shichi Zeven
Hachi Acht
Ku Negen
Ju Tien

 

Begin en Einde van een les

Japans Betekenis
Osu Groet (o.a bij het betreden en verlaten van de dojo en om aan te geven dat je iets hebt begrepen/gehoord)
Seiza

Verzoek tot aannemen van zithouding

Mokuso Begin van meditatie, ogen sluiten
mokuso yame Einde meditatie, ogen openen
Sensei ni rei Groet aan de leraar
Sempai ni rei Groet aan de assistent
Otagai ni rei Groet aan de medeleerlingen
Kiritsu

Verzoek tot opstaan

Diverse Begrippen

Japans Betekenis
Jodan

Hoog, naar het hoofd

Chudan Midden, romp, ter hoogte van de plexus
Gedan Laag, naar het kruis
Mae Voorwaarts
Ushiro Naar achteren (achterwaarts)
Yoko e Zijwaarts
Hidari Links
Migi Rechts
Mawate Omdraaien, van richting veranderen
Hantai Wisselen van stand of houding (andere been voor)
Kamae

Houding

Jiyu kamae Vrije gevechtshouding(welke een zekere gevechtsrealiteit uitdrukt)
Kamae te Commando om aangegeven stand aan te nemen (bijv. “hidari zenkutsu dachi, kamae te” : neem de linker naar voren leunende stand aan)
Yoi Wees gereed’, neem de beginstand aan, meestal hachi dachi (voeten parallel heupbreedte), vuisten gesloten, de vuisten iets voor het lichaam ter breedte van de voeten.
Hajime Beginnen
Yame Stop
Yasume Ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi

 

Standen (Dachi Waza)

Japans Betekenis
Heisoku dachi voeten gesloten
Heiko dachi natuurlijke parallelle stand, voeten heupbreedte en naast elkaar
Musubi dachi hielen tegen elkaar, V-vorm, voeten 90o
Hachiji dachi voeten schouderbreedte, voeten licht naar buiten wijzend
Kiba dachi paardezitstand: voeten 2x schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieen
Zenkutsu dachi voorwaartse stand (voorste been gebogen, gewichtsverdeling 60:40)
Kokutsu dachi Achterwaartse stand (achterste been gebogen, voeten haaks op elkaar)
Fudo dachi gevechtsstand (onbeweeglijke stand, sterk naar alle kanten) , gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu en kiba dachi
Neko-Ashi-Dachi kat stand Gewichtsverdeling 10% voorste en 90% Achterste been
Kake Dachi Gehakte stand
Moro Ashi Dachi Loopstand
Tsuru Ashi Dachi Kraanvogel stand
Sanchin Dachi Zandloper stand

 

Ga naar boven