Wat is Karate?

Karate is een zelfverdedigingsport waarbij geen wapens worden gebruikt. Bij karate zijn er twee soorten graden: de kyu-graden (band wit t/m bruin) en de Dan-graden (zwarte band). De kyugraden lopen van 8e kyu (witte band) tot de 1e kyu (bruine band). Bij de Dan-graden loopt de telling op van 1 tot 10. In Nederland is de hoogste Dangraadhouder 7e Dan. Karate-do bestaat uit de volgende onderstaande drie onderdelen:

1. Kihon

Kihon draait om het aanleren van de basistechnieken. Diverse technieken zoals stoten, trappen en weringen, worden hier geoefend. Kihon is voor alle karateka’s belangrijk, want dit is de basis voor kata en kumite. Bij kihon leer je alle technieken die later ook in een kata voorkomen of die je gaat toepassen bij kumite. Kihon train je in groepsverband. De technieken hebben een verschillende moeilijkheidsgraad. Je kunt je kata verbeteren door de technieken afzonderlijk te trainen bij het kihon. Door middel van het kihon train je ook je coördinatie, conditie en andere aspecten.

2. Kata

Een kata is een schijngevecht bestaande uit een vaste serie technieken. Hiermee beeldt de karateka een gevecht uit tegen een denkbeeldige tegenstander. Iedere kata heeft haar eigen betekenis. Kata werd oorspronkelijk ontwikkeld om technieken te trainen en te perfectioneren. Het is tegenwoordig ook een wedstrijdvorm. De karateka wordt hierbij beoordeeld op aspecten als kracht, juiste uitvoering van techniek, ritme, balans, ademhaling en uitstraling. De karateka moet zekerheid en zelfvertrouwen uitstralen. Het is belangrijk dat de karateka zich inleeft in het kata en niet alleen een serie technieken uitvoert. Iedere kata begint en eindigt met een buiging. De eerste techniek van een kata is een afweertechniek, waarna een aantal technieken volgen (zowel afweer- als aanvalstechnieken) die in een bepaalde volgorde en op een bepaald ritme moeten worden uitgevoerd. Iedere beweging heeft een betekenis. Die betekenis moet begrepen worden om een goed beeld te kunnen vormen over het verhaal dat het kata vormt.

3. Kumite

Het kumite is het gevecht met een tegenstander. In dit geval heb je dus wel een tegenstander in tegenstelling tot het kihon en het kata. Kumite bestaat uit meerdere vormen. De bekendste vorm is de wedstrijdvorm. Hierbij ben je aan het "sparren" waarbij je bij je tegenstander moet proberen te scoren. De aanvallen mogen alleen gericht zijn op de buik (boven de band), op de rug en op het hoofd (de jeugd mag geen contact maken, senioren mogen licht toucheren op het hoofd). Met het kumite kun je de snelheid van een aanval of verdediging trainen. Hierbij pas je de technieken die je bij het kihon getraind hebt in de praktijk toe. De aanvallen moeten gecontroleerd uitgevoerd worden en de ander niet blesseren. Het is wel de bedoeling dat de techniek krachtig en goed wordt uitgevoerd.

Ga naar boven